Ru
 1. Провайдер БПР /
 2. Блог /
 3. Система Збалансованих Показників (ССП) у охороні здоров'я

Система Збалансованих Показників (ССП) у охороні здоров'я

лютого 08, 2024 589 Переглядів
Система Збалансованих Показників (ССП) у охороні здоров'я

Сучасні організатори охорони здоров'я та головні лікарі стикаються із низкою складних завдань, пов'язаних з управлінням медичними закладами. В умовах динамічних змін та постійного прагнення до підвищення якості послуг та ефективності роботи система збалансованих показників (ССП) виступає як ефективний інструмент, що поєднує різні аспекти управління в єдиний механізм.

1. Принципи збалансованих показників:

ССП, розроблена Робертом С. Капланом і Девідом П. Нортоном, являє собою систему, що включає чотири основні перспективи:

 • Фінансова: Оцінка фінансового стану установи, включаючи показники прибутку, витрат, інвестицій та ефективності використання ресурсів.
 • Внутрішні процеси: Аналіз ключових бізнес-процесів та операцій, спрямованих на надання медичних послуг, включаючи якість, ефективність та продуктивність.
 • Клієнтська (пацієнтська) орієнтованість: Оцінка задоволеності пацієнтів, якості обслуговування та послуг, а також рівня доступності та комунікації.
 • Навчання та розвиток: Розвиток персоналу, включаючи навчання, набуття нових навичок та професійний розвиток, що безпосередньо впливає на якість медичних послуг.

2. Інтеграція різних аспектів управління:

ССП забезпечує інтеграцію різних аспектів управління в єдину систему, що дозволяє керівництву охорони здоров'я повноцінне поглянути на роботу установи:

 • Баланс між короткостроковими та довгостроковими цілями: ССП дозволяє збалансувати стратегії, орієнтовані на поточні результати, з урахуванням довгострокових цілей розвитку.
 • Зв'язок між фінансовими показниками та якістю послуг: Аналіз фінансових показників у контексті якості послуг, що надаються, дозволяє виявити ефективність використання ресурсів.
 • Орієнтація на пацієнта та якість обслуговування: ССП наголошує на важливості задоволеності пацієнтів та ставить якість обслуговування в центр уваги.
 • Розвиток персоналу та ефективність операцій: Інвестиції в навчання та розвиток персоналу безпосередньо пов'язані з ефективністю операцій та якістю медичного обслуговування.

3. Практична застосовність у охороні здоров'я:

Впровадження ССП у охороні здоров'я потребує систематичного підходу. Це включає створення балансованих систем показників, постановку конкретних цілей і контроль їх досягнення. Навчання персоналу ключовим аспектам ССП також є важливим кроком у процесі впровадження.

4. Результати та переваги:

 • Цілісний огляд: ССП надає цілісний огляд діяльності установи, що дозволяє керівництву приймати поінформовані рішення.
 • Покращення якості послуг: Інтеграція аспектів керування дозволяє фокусуватися на покращенні якості медичних послуг.
 • Ефективне ресурсне використання: Баланс між фінансовими показниками та ефективністю операцій сприяє оптимальному використанню ресурсів.
 • Залучення та утримання пацієнтів: Орієнтація на пацієнтську задоволеність сприяє залученню та утриманню пацієнтів.

Висновок:

Впровадження системи збалансованих показників у організації охорони здоров'я — це ефективний спосіб спільного розгляду різних аспектів управління, що дозволяє створити комплексну стратегію розвитку. Керівники охорони здоров'я, дотримуючись принципів ССП, можуть гнучкіше та адаптивніше реагувати на виклики сучасної медицини, забезпечуючи високий стандарт якості послуг та ефективне використання ресурсів. Система збалансованих показників стає не просто інструментом обліку та аналізу, а й стратегічним керівництвом, спрямованим на досягнення визначних результатів у сфері охорони здоров'я.